A10 [910×510] H

ARYSTO A 10 (ploché sklo), A15 (prizmatické sklo), A20 (půlkruhové sklo)

Krbové vložky Arysto A10, A15 a A20 jsou vyráběny s monolitickou konstrukcí. Všechny kovové části konstrukce jsou spojeny kontinuálním svárem, to dává záruku mnoholetého bezporuchovému užívání, celoročního provozu a intenzívníiho proudění tepla do okoli. Dodatkovým benefitem je systém dolního a horního vzdušného oplachu skla, zaručující jeho čistotu. Toto řešení významným způsobem zabraňuje neestetickému zanášení dvířek.

Specifikace:
  • Nominální výkon 9-14 kW
  • Ručně ovládaná horní kominová klapka o průměru od 180 do 200 mm
  • Ručně ovládaná spodni klapka na přívodu vzduchu o průměru od 100 do 125 mm
  • Účinnost do 80 %
  • Vermikulitový deflektor nad topeništěm
  • Jednosklo
  • Do modelů serie A10 je možné zabudovat zvolený doplněk ze serie A11, např. dvojsklo, systém sekundárního spalování, přizpůsobit krbovou vložku do domu s rekuperací apod
TECHNICKÁ KARTA
Typ sklajednosklo
Plocha120-150m²
Otevírání dvířek výsuv
Rekuperacene
Ekoprojektano
Model A10 [910×510] H
BImSchV 2 Stufe ne
Nominální výkon 14 kW
Śířka průčelí 910 mm
Výška průčelí 510 mm
Výška nad rámem 490 mm
Wysokość do wylotu spalin 1320 mm
Výška celková 1530 mm
Celková hloubka 565 mm
Otevírání dvířek výsuv
Max. délka polene 750 mm
Účinnost 71.00%
Spotřeba dřeva 4,9 kg/h
Tok spalin 15,0 g/s
CO(13%O2) 0.12%
Váha 260 kg
Průměr odvodu spalin 200 mm
Průměr přívodu vzduchu 100 mm
Výška podbudovy 320/ 200mm**
Typ krbové vložky Celoroční provoz