A10 WW / 510

ARYSTO A 10 WW

Teplovodní krbové vložky Arysto A10 WW jsou určeny pro provoz v otevřeném topném systemu, jsou z ocelové konstrukce z 4 mm plechu s šamotem v topeništi. Všechny kovové části konstrukce jsou spojeny kontinuálním svárem, to dává záruku mnoholetého bezporuchového užívání, celoročního provozu a intenzívního proudění tepla do okoli. Regulace procesu spalování se děje za pomocí regulátoru na přívodu vzduchu a komínové klapky v horní části sopouchu. Systém dolního a horního vzdušného oplachu chrání sklo před znečištěním.

Specifikace:
  • Nominální výkon 19-24 kW
  • Ručně ovládaná horní kominová klapka o průměru od 180 do 200 mm
  • Ručně ovládaná spodni klapka na přívodu vzduchu o průměru od 100 do 125 mm
  • Účinnost mezi 70-80 %
  • Vermikulitový deflektor nad topeništěm
  • Do modelů A10 WW je možné doobjednat příslušenství ze série A11WW, tzn. dvousklo nebo pyrolitické sklo, systém sekundárního spalování, přizpůsobení krbové vložky do domu s rekuperací a rovněž do uzavřeného topného systému
TECHNICKÁ KARTA
Typ sklajednosklo
Plocha200-250m²
Otevírání dvířek Do boku
Rekuperacene
Uzavřený systémbrak
Ochlazovací smyčkabrak
Ekoprojektne
Model A10 WW / 510
Nominální výkon 24 kW
Śířka průčelí 670mm
Výška průčelí 510mm
Výška nad rámem 340mm
Výška celková 1170mm
Otevírání dvířek Do boku
Max. délka polene 500 mm
Účinnost 78%
Spotřeba dřeva 6,8 kg/h
Tok spalin 20,6g/s
CO(13%O2) 0,13%
Váha 220kg
Průměr odvodu spalin 180mm
Průměr přívodu vzduchu 100mm
Výška podbudovy 320/ 200**mm
Výkon do vody 21
Objem vody 47l
Připojení oběhu vody 1 GWcal
Připojení příslušenství ½ GWcal
Připojení ochlazovací smyčky ½ GZcal