A10 WW L / 510 SJ

ARYSTO A 10 WW

Teplovodní krbové vložky Arysto A10 WW jsou určeny pro provoz v otevřeném topném systemu, jsou z ocelové konstrukce z 4 mm plechu s šamotem v topeništi. Všechny kovové části konstrukce jsou spojeny kontinuálním svárem, to dává záruku mnoholetého bezporuchového užívání, celoročního provozu a intenzívního proudění tepla do okoli. Regulace procesu spalování se děje za pomocí regulátoru na přívodu vzduchu a komínové klapky v horní části sopouchu. Systém dolního a horního vzdušného oplachu chrání sklo před znečištěním.

Specifikace:
  • Nominální výkon 19-24 kW
  • Ručně ovládaná horní kominová klapka o průměru od 180 do 200 mm
  • Ručně ovládaná spodni klapka na přívodu vzduchu o průměru od 100 do 125 mm
  • Účinnost mezi 70-80 %
  • Vermikulitový deflektor nad topeništěm
  • Do modelů A10 WW je možné doobjednat příslušenství ze série A11WW, tzn. dvousklo nebo pyrolitické sklo, systém sekundárního spalování, přizpůsobení krbové vložky do domu s rekuperací a rovněž do uzavřeného topného systému
TECHNICKÁ KARTA
Typ sklajednosklo
Plocha220-270m²
Otevírání dvířek Do boku
Rekuperacene
Uzavřený systémbrak
Ochlazovací smyčkabrak
Ekoprojektne
Model A10 WW L / 510 SJ
Nominální výkon 26 kW
Śířka průčelí 650mm
Výška průčelí 370mm
Hloubka průčelí 370mm
Výška nad rámem 430mm
Výška celková 1260mm
Otevírání dvířek Do boku
Max. délka polene 500 mm
Účinnost 76,00%
Spotřeba dřeva 6,9kg/h
Tok spalin 21g/s
CO(13%O2) 0,13%
Váha 240kg
Průměr odvodu spalin 200mm
Průměr přívodu vzduchu 100mm
Výška podbudovy 320/ 200**mm
Výkon do vody 21kW
Objem vody 43l
Připojení oběhu vody 1 GWcal
Připojení příslušenství ½ GWcal
Připojení ochlazovací smyčky ½ GZcal