A10 WW LP / 510

ARYSTO A 10 WW

Teplovodní krbové vložky Arysto A10 WW jsou určeny pro provoz v otevřeném topném systemu, jsou z ocelové konstrukce z 4 mm plechu s šamotem v topeništi. Všechny kovové části konstrukce jsou spojeny kontinuálním svárem, to dává záruku mnoholetého bezporuchového užívání, celoročního provozu a intenzívního proudění tepla do okoli. Regulace procesu spalování se děje za pomocí regulátoru na přívodu vzduchu a komínové klapky v horní části sopouchu. Systém dolního a horního vzdušného oplachu chrání sklo před znečištěním.

Specifikace:
  • Nominální výkon 19-24 kW
  • Ručně ovládaná horní kominová klapka o průměru od 180 do 200 mm
  • Ručně ovládaná spodni klapka na přívodu vzduchu o průměru od 100 do 125 mm
  • Účinnost mezi 70-80 %
  • Vermikulitový deflektor nad topeništěm
  • Do modelů A10 WW je možné doobjednat příslušenství ze série A11WW, tzn. dvousklo nebo pyrolitické sklo, systém sekundárního spalování, přizpůsobení krbové vložky do domu s rekuperací a rovněž do uzavřeného topného systému
TECHNICKÁ KARTA
Typ sklajednosklo
Plocha200-260m²
Otevírání dvířek Do boku
Rekuperacene
Uzavřený systémbrak
Ochlazovací smyčkabrak
Ekoprojektne
Model A10 WW LP / 510
Nominální výkon 24 kW
Śířka průčelí 670mm
Výška průčelí 510mm
Hloubka průčelí 450mm
Výška nad rámem 480mm
Výška celková 1310mm
Otevírání dvířek Do boku
Max. délka polene 500 mm
Účinnost 73,00%
Spotřeba dřeva 6,1kg/h
Tok spalin 18,7g/s
CO(13%O2) 0,15%
Váha 210kg
Průměr odvodu spalin 200mm
Průměr přívodu vzduchu 100 mm
Výška podbudovy 320/ 200**mm
Výkon do vody 18kW
Objem vody 31l
Připojení oběhu vody 1 GWcal
Připojení příslušenství ½ GWcal
Připojení ochlazovací smyčky ½ GZcal