A11L[655+370]/510 DJ Slim

ARYSTO A 11 SLIM

Krbové vložky Arysto A 11 Slim se odlišují malou hloubkou , pohybující se mezi 400-405 mm. I když jsou plytší než jejich plnorozměrové ekvivalenty, jsou jim rovnocenné co se týče užitných parametrů. Krbové vložky vložek s předním prosklením jsou standardně vybaveny dvousklem, kde to vnější je opatřeno ozdobným dekorem. U rohových modelu je dvousklo nahrazeno pyrolitickým jednosklem s dekorem. Tyto krbové vložky jsou vybaveny systemem sekundárního spalování a jsou vhodné do domů s rekuperací. To podstatně zvyšuje jejich efektivitu a úspornost provozu. Jsou vhodné především do prostor s menší plochou.

Specifikace:
  • Výkon 7 kW
  • Topeniště bez komínové klapky – regulace procesu spalování se řídí prostřednictvím přiváděného vzduchu
  • Účinnost je nad 80 %
  • Systém sekundárního spalování
  • Přizpůsobený do domů s rekuperací
  • 3 deflektory – 1 vermikulitový a 2 ocelové
  • Hloubka 400-405 mm
  • Pyrolitické jednosklo u rohových modelu
  • Dvousklo u modelu s předním prosklením
TECHNICKÁ KARTA
Typ sklajednosklo
Plocha50-80m²
Otevírání dvířek Do boku
Rekuperaceano
Ekoprojektano
Model A11L[655+370]/510 DJ SLIM
BImSchV 2 Stufe ano
Nominální výkon 7 kW
Śířka průčelí 655mm
Výška průčelí 510 mm
Hloubka průčelí 375 mm
Výška nad rámem 550 mm
Výška celková 1380 mm
Celková hloubka 405 mm
Otevírání dvířek Do boku
Max. délka polene 500 mm
Účinnost 80.40%
Spotřeba dřeva 2,1 kg/h
Tok spalin 7 g/s
CO(13%O2) 0.12%
Váha 175 kg
Průměr odvodu spalin 200 mm
Průměr přívodu vzduchu 100 mm
Výška podbudovy 320 mm
Typ krbové vložky Celoroční provoz
Vybavení krbové vložky I pro domy s rekuperací, sekundární spalování , vermikulitový deflektor, bezrámová dvířka, dvousklo