A20/510 105 ST

ARYSTO A 10 (ploché sklo), A15 (prizmatické sklo), A20 (půlkruhové sklo)

Krbové vložky Arysto A10, A15 a A20 jsou vyráběny s monolitickou konstrukcí. Všechny kovové části konstrukce jsou spojeny kontinuálním svárem, to dává záruku mnoholetého bezporuchovému užívání, celoročního provozu a intenzívníiho proudění tepla do okoli. Dodatkovým benefitem je systém dolního a horního vzdušného oplachu skla, zaručující jeho čistotu. Toto řešení významným způsobem zabraňuje neestetickému zanášení dvířek.

Specifikace:
  • Nominální výkon 9-14 kW
  • Ručně ovládaná horní kominová klapka o průměru od 180 do 200 mm
  • Ručně ovládaná spodni klapka na přívodu vzduchu o průměru od 100 do 125 mm
  • Účinnost do 80 %
  • Vermikulitový deflektor nad topeništěm
  • Jednosklo
  • Do modelů serie A10 je možné zabudovat zvolený doplněk ze serie A11, např. dvojsklo, systém sekundárního spalování, přizpůsobit krbovou vložku do domu s rekuperací apod
TECHNICKÁ KARTA
Typ sklajednosklo
Plocha130-160m²
Otevírání dvířek Na bok
Rekuperacene
Ekoprojektano
Model A20/510 105 ST
BImSchV 2 Stufe ne
Nominální výkon 15 kW
Śířka průčelí 676 mm
Výška průčelí 510 mm
Výška nad rámem 540 mm
Výška celková 1370 mm
Celková hloubka 673 mm
Otevírání dvířek Na bok
Max. délka polene 500 mm
Účinnost 76.00%
Spotřeba dřeva 5 kg/h
Tok spalin 15,2 g/s
CO(13%O2) 0.11%
Váha 220 kg
Průměr odvodu spalin 200 mm
Průměr přívodu vzduchu 100 mm
Výška podbudovy 320/ 200mm**
Typ krbové vložky Celoroční provoz